HI,欢迎进入阿诺西商城!

发票说明

        我司可以开具普通发票和增值税专用发票两种类型:

                普通发票:需要您提供开票信息(企业名称、税号、注册地址和电话、开户行及账号);

                增值税专用发票:当您选择增值税发票时,您需要提供开票信息(企业名称、税号、注册地址和电话、开户行及账号),所有信息必须按照企业的增值税要求严格填写,若因为填写错误或信息错误造成的发票错误,我司不负任何责任。

                        阿诺西(上海)​生物技术有限公司
                       CopyRight  © 2023   www.auonsi.com  公安备案号 33010502005793  
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用
技术支持:KuuJia
浙ICP备19017012号-1